PRETEKÁRI

Výkonnostné kategórie

Oliver Kubačák

Nikola Sitková

Margaréta Mušková

Sitková / Kubačák

Mušková / Neuman

Jakub Kysela

Ella Lokajová

Annabelle Vrláková

Hobby kategórie

Kamila Metruková

Andrej Zahatlan

Veronika Kuliková

Veronika Šebeňová

Laura Streit

Michaela Georgalakis

Júlia Georgalakis

Anabela Švolíková

Prípravka

Radana Kyselová

Sofia Pajonková

Mia Novisedláková

Lia Novisedláková