PRETEKÁRI

Výkonnostné kategórie

Oliver Kubačák

Margaréta Mušková

Veronika Berzáková

Mušková / Kubačák

Kamila Metruková

Jakub Kysela

Raon Kim

Ella Lokajová

Annabelle Vrláková

Hobby kategórie

Matúš Demčák

Bianca Mindeková

Andrej Zahatlan

Veronika Foltánová

Veronika Kuliková

Viktória Laščiaková

Prípravka

Radana Kyselová

Sofia Pajonková

Mia Novisedláková

Lia Novisedláková