KONTAKT

SKATE ŽILINA

A. Bernoláka 31, 010 01 Žilina

IČO: 42216591

DIČ: 2023262769

Prima banka, IBAN: SK8756000000008731493001

BIC: KOMASK2X

 

email: skatezilina@gmail.com
Jaroslava Kyselová – predsedkyňa klubu, +421 904 929 394
Petra Vrláková – trénerka, 0907 478 750
Bc. Rastislav Vrlák – tréner, 0907 341 845